Vrijwilligers

Voor elke vereniging - dus ook voor Sportclub - zijn vrijwilligers zeer belangrijk: zonder deze mensen kan een vereniging niet draaien. Als bestuur proberen wij zoveel mogelijk mensen te betrekken bij Sportclub. 

Op dit moment hebben we ong. 120 vrijwilligers, allemaal mensen die op hun eigen manier een steentje bijdragen. De taken die zij uitvoeren zijn van jeugdtrainer of –leider, scheidsrechter bij senioren of jeugd, deeltaken van bestuursleden, straatcontactpersonen, kaartverkopers bij thuiswedstrijden van het eerste team van de voetbal, complexwerkzaamheden, sponsorcommissie, organiseren van activiteiten, tot vrijwilliger die kantinedienst draait.

Bij alles dat men doet kan men altijd terugvallen op het bestuur, het jeugdbestuur, de kantinecommissie of vrijwilligers die al jaren aan onze vereniging hun steentje bijdragen. Voor nieuwe vrijwilligers die kantinedienst willen draaien, is er als introductie een barinstructie door Gonnie Veldhuizen, de beheerster van het Dorpshuis. Ook wordt een nieuwe vrijwilliger voor de kantine eerst gekoppeld aan een ervaren iemand.

Veel vrijwilligers zijn leden of donateurs of juist gewoon inwoners van Makkinga en ouders van jeugdleden die het zo belangrijk vinden dat hun kinderen sporten bij Sportclub, dat zij ook weer wat terug willen doen.

Voor iedereen is er wel iets te doen binnen onze verenging, afhankelijk van de kwaliteiten van iemand en de tijd die men er in wil of kan steken.

Indien u nog geen vrijwilliger bent en wel iets voor onze vereniging op dit gebied wilt betekenen, neemt u dan contact op met Jan de Groot, 06 534 213 99.

Doe iets voor onze vereniging, wij kunnen niet zonder u!